IHMEC

Opening indoor hygiene SME’s exports to Saudi Arabian construction market

IHMEC – Sisätilahygienaratkaisujen vientiä Saudi-Arabiaan

IHMEC – Opening indoor hygiene SME’s exports to the Middle East construction markets – hanke vie Suomessa kehitettyjä sisätilahygieniaratkaisuja Saudi-Arabian rakennusmarkkinoille ja avaa vientimahdollisuuksia alan pienille ja keskisuurille yrityksille. IHMEC-hanke kokoaa yhteen yritysklusterit Suomesta, Virosta ja Ruotsista. Yhdessä nämä yritykset pystyvät tarjoamaan ainutlaatuisia sisätilahygieniaratkaisuja maailmanlaajuisten tartuntatautiepidemioiden ehkäisemiseksi.

Pndemiat ja antibioottiresistanssit bakteerit ovat maailmanlaajuinen uhka

Antibioottiresistanssin bakteerit ja pandemiat ovat lisääntyneet ja ovat maailmanlaajuinen terveysuhka. Yhä useammat infektiot, kuten keuhkokuume, tuberkuloosi, tippuri ja salmonella, ovat tulleet resistansseiksi antibiooteille, eikä niitä näin ollen enää pystytä tehokkaasti hoitamaan. Tämän seurauksena sairaalakäynnit pidentyvät, terveydenhuollon kustannukset kasvavat ja kuolleisuus lisääntyy.

Globalisaation ja ihmisten lisääntyneen liikkumisen takia infektiot leviävät yhä laajemmalle. Lähi-idässä ilmasto pakottaa ihmiset oleskelemaan sisätiloissa ja yhä useammat ovat vaarassa sairastua. Riskitiloja ovat esimerkiksi ostoskeskukset, lentokentät, koulut ja sairaalat.

Perinteiset hygieniakäytännöt eivät enää ole riittäviä, vaan tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta infektioiden maailmanlaajuinen leviäminen voidaan estää. IHMEC-hankkeella on tarjota uusia ratkaisuja tartuntautien torjumiseksi.

Hankefaktat

Kesto: 03/2018 – 05/2021
Kokonaisbudjetti: 2,18 M€

Hanke saa rahoituksen EU:n Interreg Central Baltic –ohjelmalta

Project Partners FIN

Jaa tämä sivu

Facebook Instagram Twitter

News FIN

Twitter Feed FIN

Facebook Feed FIN

LinkedIn FIN